รพ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด Data recorded : 0

No. Y-M-D Time T1 ความชื้นห้องยาฉีด T2 อุณหภูมิห้องยาฉีด T3 ความชื้นห้องยาเม็ด T4 อุณหภูมิห้องยาเม็ด T5 ตู้เย็นอินซูลิน T6 อุณหูมิห้องยาน้ำ T7 ตู้เย็นคลังวัคซีน T8 ตู้เย็นห้องยาใน